Witaj na stronie Projektu „Fort Knox”

„Fort Knox” jest niezależnym projektem wspomagającym pszczelarzy w selekcji pszczół odpornych na choroby, w tym przede wszystkim warrozę, wywoływaną przez roztocze o nazwie dręcz pszczeli (Varroa destructor). Projekt jest organizowany i prowadzony przez pszczelarzy amatorów.

Niestety, w obecnych czasach choroby pszczół dziesiątkują pasieki. To zmusza pszczelarzy do stosowania w pasiekach tzw. „twardej chemii”, czyli toksycznych lub biobójczych substancji chemicznych. One nie są obojętne ani dla pszczół, ani dla pszczelarzy, a w przypadku nieuwagi lub niewłaściwego stosowania, mogą również przedostać się do produktów pasiecznych, a przede wszystkim do miodu czy pierzgi. Odstąpienie od stosowania tych środków może niestety skutkować osypaniem się pszczół, spowodować straty materialne i środowiskowe. Śmierć pszczół może także zaprzepaścić dotychczasową selekcję.

W odpowiedzi na te problemy powstał Projekt „Fort Knox”. W dużym skrócie polega on na udzielaniu wzajemnych gwarancji odbudowy części pasiek w wypadku strat rodzin pszczelich. Projekt wspiera różnorodność genetyczną pszczół odpornych i ich adaptację do lokalnego środowiska.

Rodziny „Fort Knox” oddane są selekcji naturalnej. Nie wykonujemy w nich żadnego leczenia substancjami chemicznymi (w tym tzw. „chemią naturalną”) oraz zabiegów technicznych, mających na celu ograniczenie populacji patogenów i pasożytów pszczół. Całą „walkę” o zdrowie zostawiamy samym pszczołom, gdyż uważamy, że to one potrafią najlepiej o siebie zadbać.

Zasady ewolucji i doboru naturalnego zapewniają pszczołom długofalowo:

  • najlepsze przystosowanie do lokalnych warunków środowiskowych;
  • selekcję całego środowiska życia, w tym mikroorganizmów towarzyszących pszczołom w ulu;
  • zrównoważenie owadów z patogenami i pasożytami i wypracowanie naturalnych mechanizmów obronnych;
  • środowisko życia czyste od tzw. „chemii”;
  • zachowanie naturalnego cyklu życiowego;
  • najszybsze i najpełniejsze wypracowanie przystosowania do lokalnych zagrożeń – w tym patogenów i pasożytów;
  • selekcję kompleksową i kompletną wszystkich cech potrzebnych do przeżycia bez tzw. „opieki” ze strony pszczelarzy;
  • zachowanie wszystkich naturalnych presji środowiskowych, które sprzyjają wypracowaniu odporności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Projektem i ewentualnej współpracy. Razem możemy więcej!


Gwoli wyjaśnienia, bo taki błąd często się zdarza, „K” w słowie „Knox” jest nieme, a więc nazwa czytana jest jako „fort nox”.